BU-HWA dubbele Vis

Bovengrondse Uitstroomvoorziening Hemelwater Afvoer (BU-HWA).
Afkoppelen HWA naar buffer (BU-HWA als overstort) of direct bovengronds afvloeien op openbaar gebied via watergeleiding-tegels, goten en wadi’s, naar lokaal oppervlakte water.

Prijs informatie / mogelijkheden / brochure

meer zoals dit